مطالب توسط admin

بخشنامه جدید نظام وظیفه

دانشجویان پسری که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند بخشنامه جدید نظام وظیفه را که در سایت و برد مشمولین نصب گردیده  مطالعه نموده و برای رفع ابهامات به کارشناس نظام وظیفه مراجعه نمایند.

دانلود مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مهر ۱۳۹۵

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مهر ماه ۹۵ به شرح ذیل می باشد: عکس ۸ قطعه کپی شناسنامه ۳ سری ( تمام صفحات ) کپی کارت ملی ۳ سری اصل یا گواهی مدرک پایه همراه ۲سری کپی(سفته) ریزنمرات مدرک پایه ابطال معافیت تحصیلی در مقطع قبلی یـا دفتر چه آماده به خدمت )برادران) تکمیل […]

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول ۹۶-۹۵

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداسلامی از آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر دانشیان رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداسلامی وی با اعلام این خبر گفت : کلیه متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون […]