مطالب توسط admin

مهلت تمدید سنوات

مهلت تمدید سنوات آن دسته از دانشجویانی که سنوات آنان به پایان رسیده (۴ ترم) لازم است جهت ثبت نام در نیمسال اول ۹۷-۹۶ حداکثر تا تاریخ نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و به کارشناس آموزش تحویل نمایند. بدیهی است در صورت تأخیر در ارسال فرم مربوط عواقب بعدی به عهده شخص دانشجو می […]