شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات (کد شهرستان محلات 086 می باشد)

خط1 43257570
خط2 43257571
خط3 43257572
خط4 43257573
خط5 43257574
خط6 43257565
خط7 43257558
سالن ورزشی 43257553

حوزه ریاست

مستقیم 43257554
نمابر1 43257555
ریاست 122
دفتر ریاست 121

روابط عمومی

مستقیم 43257563
روابط عمومی 222

حراست

مستقیم 43257564
حراست 123
نگهبان شب 150
نگهبان شب 154
نگهبانی 154

حوزه دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی 190
مستقیم 43257557
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 217
کارشناس قرآن وعترت 219
کارشناس فرهنگی 220
مسجد دانشگاه
216
بسیج خواهران 220
بسیج برادران 219
سالن اجتماعات 210
مدیر امور دانشجویی -مسئول فارغ التحصیلان 164
کارشناس امور دانشجویی 188
مسئول خوابگاه خواهران 174الی171
آشپزخانه 180
مرکز مشاوره 160
بوفه برادران 179
استادسرا 177-137

حوزه اداری و مالی

مستقیم 43257566
معاونت اداری و مالی 141
مدیر مالی 140
مستقیم
صندوق رفاه 143
حسابداری 147
حسابداری 142
مدیراداری 144
مستقیم 43257650
دبیرخانه 145
دبیرخانه 148
کارپردازی 149
انباردار 149
انبار 153
نقلیه 151
مخابرات 111
مخابرات 112
آبدارخانه 158
آبدارخانه ساختمان علوم انسانی 157
دفتر فنی دانشجو 218

حوزه پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری(مستقیم)
43257567
معاونت پژوهش و فناوری
201
مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات 204
دفتر تحصیلات تکمیلی 206
امور پژوهشی و ارتباطات با صنعت 202
کتابخانه 208
چاپ وتکثیر- گارگاه -آزمایشگاهها 213

حوزه عمرانی

مستقیم 43257561
مدیرفنی 130
تکنسین فنی 133

حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی

مستقیم 43257562
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 161
دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 162
مدیرآموزش 163
مسئول امتحانات وکارشناسی ارشد 170
هماهنگی استادان و نظام ظیفه و آموزش کارشناس 166
کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکتری 195
ثبت نمرات 176
آموزش دانشکده فنی و مهندسی 197
بایگانی 152
کارگزینی هیات علمی و گزینش 131
نمابر و تلفن مستقیم گزینش 43257569
آبدار خانه 157
سالن امتحانات 160

مدیران گروه

گروه  معارف اسلامی 192
گروه زبان 190
گروه تاریخ 185
گروه زمین شناسی 183
گروه صنایع 200
گروه حسابداری 199
گروه کشاورزی و صنایع غذایی 186
گروه معماری 169
گروه تربیت بدنی 178
گروه حقوق
گروه تحقیقات آموزشیی
گروه کامپیوتر 187
گروه معدن و نفت و عمران 181