آیین نامه های آموزش و تحصیلات تکمیلی

اهم نکات آئین نامه آموزشی:

نظام آموزشی دانشگاه :

 • آموزش در دانشگاه بر اساس نظام واحدی است دانشجویی که در هر درس کمتر از 10 بگیرد(استثنائا آشنايي با قرآن كريم 12) ملزم به تکرار آن درس می باشد .
 • برای یک واحد درس نظری یک ساعت و برای هر واحد عملی بین 2تا 4 ساعت کلاس برگزار می شود بدیهی است شهریه آنها نیز با هم متفاوت است .
 • برای هر واحد درس 16 جلسه کلاس و یک جلسه امتحان خواهید داشت .
 • دانشجویانی که بیش از 3 جلسه غیبت داشته باشند از امتحان آن درس محروم خواهند بود .
 • هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی به استثناء طرح آموزش معلمان و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است .

دروس پیوسته و مستقل و هم نیاز :

 •  دروس مستقل دروسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن دروس  دیگری نيست .
 • در بعضی از رشته ها برخی از دروس را باید با هم یعنی به صورت هم نیاز گرفت .

انتخاب واحد :

 • دانشجویان موظفند فقط در روزهایی که آموزش اعلام می دارد نسبت به ثبت نام واخذ واحد برای ترم بعد اقدام نمایند .
 • حداقل واحد برای دانشجویان پاره وقت 10 واحد و برای دانشجویان تمام وقت  12 واحد و طرح آموزش معلمان 8 واحد می باشد .
 • دانشجویانی که معدل نمرات هر نیمسال وی کمتر از 12 باشد مشروط نامیده می شود وچنین دانشجویی نمی تواند در ترم بعد بیش از 14 واحد (آموزش معلمان 10 واحد) بگیرد .
 • به دانشجویانی که معدل بالای 12 داشته باشند باشند .اجازه اخذ واحد تا 20 واحد داده می شود و اگر معدل آنان بالای 17 باشد می توانند تا 24 واحد نیز انتخاب کنند. (به استثناء طرح آموزش معلمان)

حذف واضافه :

 • دانشجو می تواند در روز حذف و اضافه با موافقت گروه تعدادي از دروس را حذف و تا سقف مجاز واحد اضافه نماید .

حذف ترم :

 • حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو بنا به تشخیص شورای آموزشی واحد قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد .

امتحانات :

 • غیبت موجه و غیر موجه تا 3 درس در جلسه امتحان هر در س موجب حذف آن درس می شود و غیبت بیش از 3 جلسه با موافقت شورای آموزشی قابل حذف خواهد بود .
 • پس از اعلام نتایج امتحانات می توانید حد اکثر تا یک هفته در خواست جدید نظر بدهید.
 • نمره امتحانی پس از ارائه ليست نهايي به امتحانات غير قابل تغيير است.

طول دوره :

 •  طول دوره برا یکارشناسی حد اکثر 6 سال برای کاردانی و كارشناسي ناپيوسته 3 سال خواهد بود .

مرخصی تحصیلی :

 • هر دانشجو می تواند در طول دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر 2 نیمسال ودر دوره کارشناسی پیوسته 4 نیمسال با موافقت داره آموزش واحد از مرخصی استفاده نماید .

ماده 55 :

 • دانشجو در طول دوره با موافقت واحد دانشگاهي فقط یک نیمسال می تواند در واحد دیگری برای کمتر از حد اقل واحدهای درسی مجاز میهمان شود .

 انتقال دائم وموقت :

 • دانشجویان  جهت اشنایی با شرایط انتقال دائم و میهمان و بهره مندی از امتیازات آن به امور دانشجوئی مراجعه نمایند .

محرومیت از تحصیل :

 • دانشجویانی که دوبار متوالی یا متناوب در دوره کاردانی و 3 بار متوالی و 4 بار متناوب در دوره کارشناسی مشروط شوند درصورت داشتن معدل كل كمتر از 10  در هر مرحله ای از تحصیل که باشند از ادامه تحصیل محروم خواهند شد البته با تعهداتی یک ترم دیگر به این افراد مهلت داده خواهد شد که شما انشاالله نخواسته باشید از این فرصت نا خوشایند استفاده کنید .

یک توصیه مهم :

 • تقاضا می شود جهت پیشگیری از مسائل مختلف آموزشی در اولین فرصت نسبت به تهیه آئین نامه آموزشی و لیست دروس مربوط به رشته خود از چاپ و تکثیر واحد اقدام نمائید و به طور دقیق آنها را مطالعه و مورد توجه قرار دهید .
 • مدیر هر یک از گروهای آموزشی و كارشناس آموزش مربوطه آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی شما در زمینه های آموزش می باشند.

آیین نامه های اداری و مالی

آیین نامه های عمرانی