ستاد شاهد و امور ایثارگران

نام:

محل کار:

تلفن تماس داخلی:

وظایف و اختیارات:

دفتر امور شاهد و ايثارگران دانشگاه با هدف تقويت بنيه علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر ايجاد شده است. علاوه بر اهداف مذكور كه به عنوان محوري ترين هدف در شكل گيري دفتر مورد نظر بوده و هست تسهيلات رفاهي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز در اختيار اين دانشجويان قرار مي گيرد .

بنا به تعريف كلي دانشجوي شاهد و ايثارگر عبارتست از همسر و فرزند شهيد- فرزند شهيده- جانبازان۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها- آزادگان و همسر و فرزندان آنها. اين دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه با مراحعه به دفتر ستاد امور شاهد و ايثارگر نسبت به ارائه مدرك معتبر ايثارگري اقدام و فرم هاي مربوط را نيز تكميل مي نمايند .

اهم فعاليت هاي ستاد امور شاهد و ايثارگر عبارتست از:
– ارتباط مستمر با اساتيد گروه هاي علمي جهت رفع مشكلات آموزشي

– برگزاري كلاس‌هاي تقويتي

– برگزاري گردهمايي جهت آشنايي دانشجويان و طرح موضوعات

– پيگيري پرداخت كمك هزينه شهريه دانشجويان

– تسهيلات تشويقي به دانشجويان ممتاز

– پشتيباني از فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان