حراست

نام: حسین ترابی

محل کار: ساختمان اداری – طبقه دوم

شماره تلفن داخلی: ۱۲۳

شماره تماس مستقیم: 086443257564

نمابر: 08643257564

 حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد از لحاظ عرف به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود بر عهده دارد .

اداره حراست به منظور حفظ اصول وتعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمان دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف متخلف را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را دراین زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

حراست به عنوان مشاورامین ریاست : حراست به عنوان چشم ریاست در سازمان و باتوجه به اشراف اطلاعاتی که در  مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای ریاست محسوب شود.

حراست:
نظارت و کنترل دقیق در قالب رعایت مقررات حفاظت فیزیکی و طبقه بندی و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانونی و هماهنگی با بخش اداری و پاسخ به استعلام های محرمانه از مهمترین وظایف این بخش است.

رسالت:

حراست دانشگاه در راستای وظایف قانونی محوله خویش و به ­منظور تأمین و حفاظت از دانشجويان،پرسنل، اسناد، مدارک، اماکن و ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه­های کلان مركز، حرکت در جهت تحقق سیاست “حراست اثرگذار، تصمیم­ساز و پاسخگو” را مدنظر قرار داده است .

با توجه به جایگاه و ماهیت دانشگاه (آموزشی ، پژوهشی و …) حراست تلاش در جهت خدمت به دانشجويان، اساتيد و پرسنل فداکار را ورای انجام وظیفه و عبادت می­پندارد و در این مسیر، بهبود عملکرد و توسعه را در تمامی ابعاد نصب­العین خویش ساخته و ضمن استعانت از خداوند منان، با به­کارگیری فن­آوری روز، تجهیزات مناسب، تغييرروش ها و مساعدت سازمان­های مرتبط و مدد جستن از کارکنان و مراجعان متعهد و انقلابی، تلاش می­نماید.

وظایف و اختیارات : 

– حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی

– تدوین دستور العمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن

– ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه

– تهیه شناسنامه محیطی، به روز نمودن آن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن

– پیش بینی و پیشگیری از تحریکات غیرقانونی در محیط تحت پوشش

– ارائه پاسخ به سازمان های ذیصلاح در خصوص استعلام افراد

– طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذیصلاح ذی ربط

– تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستور العمل های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات

– صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هرنوع سوء استفاده و جعل

– ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و پیگیری کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط

– انجام سایر امور لازم در حدود وظایف محوله

توصیه های حراستی:

پایبندی به قوانین و مقررات محل تحصیل و کار خود را جدی بگیریم.

در صورت هر گونه مزاحمت، تهدید، ارعاب و… در اسرع وقت حراست را مطلع نمائیم.

از همراهی و همکاری با افراد و گروههای ناشناس بدون تحقیق بپرهیزیم.

از در اختیار گذاشتن مدارک دانشگاهی خود به غیر اجتناب کنیم.

برای استفاده از اطلاعات موجود در رایانه ها همواره از رمز استفاده کنیم.

اطلاعات شخصی خود را در اختیار هر کسی قرار ندهیم.

ارتباط با افراد کاملاً با شناخت و عاقلانه صورت گیرد.

حفاظت فیزیکی

– انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی

– طبقه بندی تاسیسات به منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها

– تهیه و تدوین ضوابط و مقررات شناسایی و کنترل تردد مراجعان ، کارکنان و خودروها

– صدور دستورالعمل های لازم و نظارت به اجرای آنها در زمینه حفاظت تاسیسات

– آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت ها، حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه

– کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان

حفاظت پرسنلی

– جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی

– بررسی و تعیین صلاحیت پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس

– ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل واحد های تابعه

– اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه

– شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه

– صدور کارت شناسایی و تردد برای مدیران، کارکنان و …

– ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار

– جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیتهای مثبت و سازنده سازمان

– شناسایی افراد متعهد- متخصص- شایسته و ارتقای آنها

– استفاده از تدابیر و تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه و تاثیر القائات سوء

حفاظت IT

امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر می کشد، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیربخشهای مختلف با شناخت دقیق زیرساختهای کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت از این زیرساختها سیر توسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموار گردد.

حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد برخی از وظایف این واحد به شرح زیر است:

– طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند

– ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد

– برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده

– استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و …

– تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده ، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم 

– انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات

– تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد

– دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد برخی از وظایف این واحد به شرح زیر است:

– طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند

– ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد

– برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده

– استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و …

– تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده ، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم 

– انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات

– تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد

– دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

حفاظت IT
امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر می کشد، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیربخشهای مختلف با شناخت دقیق زیرساختهای کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت از این زیرساختها سیر توسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموار گردد.