کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکترا  باید از طریق سامانه پژوهشیار به ادرس  http://ris.iau.ir اقدام به ثبت موضوع و پروپوزال خود بنمایند  وکلیه مراحل به صورت اینترتی انجام می شود.

الف – فرم های کارشناسی ارشد

ب- فرم های دکتری