بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۸ابلاغ شد

بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد/ آغاز ثبت‌نام از ۱۹خرداد به سایت https://monada.iau.ir   مراجعه کنید.