انتشار سوالات و کلیدآزمون EPT  آذر ماه دانشگاه آزاداسلامی
 
سوالات و کلید آزمون EPT آذر ماه ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد .
داوطلبان دوره  آذر ماه آزمون EPTمی توانند از امروز شنبه ۲۰ آذر با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی  www.azmoon.net نسبت به مشاهده سوالات و کلید آزمون مذکور اقدام نمایند.
داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۲ آذر صرفاً از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.
لازم به ذکر است پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراض در خصوص کلید و سوالات این آزمون پذیرفته نخواهد شد.
 
روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی