ردیف   گروه    عنوان رشته کارشناسی پیوسته و گرایش

۱                      فنی مهندسی مهندسی معدن – استخراج معدن

۲                      فنی مهندسی مهندسی معدن – اکتشاف معدن

۳                     فنی مهندسی مهندسی صنایع

۴                      فنی مهندسی مهندسی نفت – مهندسی حفاری و استخراج نفت

۵                     فنی مهندسی مهندسی اکتشاف نفت

۶                      فنی مهندسی مهندسی برق

۷                     فنی مهندسی مهندسی عمران

۸                     علوم پایه        زمین شناسی

۹                      علوم پایه        زمین شناسی کاربردی

۱۰                     علوم پایه        زیست شناسی – علوم گیاهی

۱۱                     علوم انسانی   دبیری تاریخ

۱۲                    علوم انسانی   تاریخ

۱۳                    علوم انسانی   حسابداری

۱۴                    علوم انسانی   حسابداری- مالیاتی

۱۵                    علوم انسانی   حسابداری دولتی

۱۶                    علوم انسانی   حسابداری حسابرسی

۱۷                    علوم انسانی   زبان وادبیات انگلیسی

۱۸                    علوم انسانی   باستان شناسی

۱۹                    علوم انسانی   مدیریت امور بانکی

۲۰                    علوم انسانی   روانشناسی – روانشناسی عمومی

۲۱                    علوم انسانی   راهنمایی و مشاوره مشاوره

۲۲                   علوم انسانی   علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

۲۳                   علوم انسانی   علوم تربیتی کودکان عقب مانده ذهنی

۲۴                   علوم انسانی   مدیریت صنعتی

۲۵                   علوم انسانی   مدیریت بازرگانی

۲۶                   علوم انسانی   حقوق

۲۷                   علوم انسانی   الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲۸                   کشاورزی        مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

۲۹                   کشاورزی        مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

۳۰                    کشاورزی        مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

۳۱                    هنر      مهندسی معماری

ردیف   گروه    عنوان رشته کارشناسی ناپیوسته و گرایش

۳۲                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک

۳۳                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی ساختمان

۳۴                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

۳۵                   فنی مهندسی مهندسی اجرایی عمران

۳۶                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۳۷                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی معدن

۳۸                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی معدن-استخراج معدن زیرزمینی

۳۹                   فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی سیستم‌های سخت افزاررایانه

۴۰                    فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۴۱                    علوم انسانی   تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۲                   علوم انسانی   تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه‌ریزی‌تربیت بدنی

۴۳                   علوم انسانی   علمی کاربردی حسابداری

۴۴                   علوم انسانی   آموزش زبان انگلیسی

۴۵                   علوم انسانی   مترجمی زبان انگلیسی

۴۶                   علوم انسانی   مدیریت بازرگانی

۴۷                   کشاورزی        مهندسی تولیدات گیاهی

۴۸                   کشاورزی        مهندسی تولیدات گیاهی – زراعت

۴۹                   کشاورزی        مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی

۵۰                    کشاورزی        علمی کاربردی تولیدوبهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۵۱                    کشاورزی        مهندسی علوم و صنایع غذایی

۵۲                   هنر      علمی کاربردی معماری

ردیف   گروه    عنوان رشته کاردانی پیوسته و گرایش

۵۳                   فنی مهندسی الکترونیک-الکترونیک عمومی

۵۴                   فنی مهندسی ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

۵۵                   فنی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

۵۶                   فنی مهندسی مکانیک خودرو- مکانیک خودرو

۵۷                   فنی مهندسی معدن- استخراج معدن

۵۸                   علوم انسانی   تربیت بدنی

۵۹                   علوم انسانی   علمی کاربردی حسابداری

ردیف   گروه    عنوان رشته کاردانی ناپیوسته و گرایش

۶۰                    فنی مهندسی کاردان فنی عمران ـ ساختمانهای بتنی

۶۱                    فنی مهندسی علمی کاربردی سخت افزارکامپیوتر

۶۲                   فنی مهندسی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

۶۳                   فنی مهندسی کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیل

۶۴                   فنی مهندسی کاردان فنی مکانیک -جوشکاری

۶۵                   فنی مهندسی کاردان فنی معدن – استخراج معادن ذغال سنگ

۶۶                   فنی مهندسی کاردان فنی معدن استخراج معادن غیرذغالسنگ

۶۷                   فنی مهندسی علمی کاربردی اکتشاف معدن

۶۸                   فنی مهندسی استخراج معدن

۶۹                   فنی مهندسی علمی کاربردی حفاری اکتشافی

۷۰                    فنی مهندسی عمران-استخراج معدن

۷۱                    علوم پایه        تربیت معلم آموزش ریاضی

۷۲                   علوم انسانی   تربیت بدنی – مربیگری

۷۳                   علوم انسانی   حسابداری

۷۴                   علوم انسانی   حسابداری -دولتی

۷۵                   علوم انسانی   حسابداری- مالیاتی

۷۶                   علوم انسانی   تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

۷۷                   علوم انسانی   امور بانکی

۷۸                   علوم انسانی   مدیریت بازرگانی

۷۹                   کشاورزی        علمی کاربردی تولیدوبهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

ردیف   گروه    عنوان رشته کارشناسی ارشد و گرایش

۸۰                    فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

۸۱                    فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز (هوش مصنوعی)

۸۲                   فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

۸۳                   فنی مهندسی مهندسی معدن- استخراج

۸۴                   فنی مهندسی مهندسی معدن- اکتشاف

۸۵                   فنی مهندسی مهندسی معدن-تونل وفضاهای زیرزمینی

۸۶                   فنی مهندسی مهندسی عمران – مدیریت ساخت

۸۷                   فنی مهندسی مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری

۸۸                   فنی مهندسی مهندسی برق ـ قدرت

۸۹                   فنی مهندسی مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ای

۹۰                    علوم پایه        زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی

۹۱                    علوم پایه        زمین شناسی – زمین شناسی پترولوژی

۹۲                   علوم پایه        شیمی -شیمی معدنی

۹۳                   علوم انسانی   تاریخ

۹۴                   علوم انسانی   تاریخ – اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی

۹۵                   علوم انسانی   تاریخ – تاریخ ایران باستان

۹۶                   علوم انسانی   تاریخ – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

۹۷                   علوم انسانی   تاریخ – مطالعات خلیج فارس

۹۸                   علوم انسانی   تاریخ -تاریخ اسلام

۹۹                   علوم انسانی   تاریخ -تاریخ انقلاب اسلامی

۱۰۰                   علوم انسانی   تاریخ -تاریخ ایران اسلامی

۱۰۱                   علوم انسانی   تاریخ -تاریخ عمومی جهان

۱۰۲                  علوم انسانی   ایران شناسی گرایش ایرانشناسی – تاریخ

۱۰۳                  علوم انسانی   ایران شناسی-فرهنگ مردم،آداب ورسوم‌ومیراث‌فرهنگی

۱۰۴                  علوم انسانی   تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی

۱۰۵                  علوم انسانی   مهندسی ورزش

۱۰۶                  علوم انسانی   الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۰۷                  علوم انسانی   الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی

۱۰۸                  علوم انسانی   حقوق خصوص

۱۰۹                  علوم انسانی   حقوق جزا و جرم شناسی

۱۱۰                   علوم انسانی   حقوق بین الملل

۱۱۱                   علوم انسانی   تحقیقات آموزشی

۱۱۲                  علوم انسانی   مدیریت آموزشی

۱۱۳                  علوم انسانی   حسابداری

۱۱۴                  علوم انسانی   روانشناسی عمومی

۱۱۵                  علوم انسانی   مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی(مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی)

۱۱۶                  علوم انسانی   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

۱۱۷                  کشاورزی        علوم و صنایع غذایی- مهندسی صنایع غذایی

۱۱۸                  هنر      مهندسی معماری

۱۱۹                  هنر      فناوری معماری-معماری دیجیتال

۱۲۰                  هنر      فناوری معماری-معماری بیونیک

ردیف   گروه    عنوان رشته دکتری و تخصصی و گرایش

۱۲۱                  فنی مهندسی مهندس کامپیوتر سیستم های نرم افزاری

۱۲۲                 فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

۱۲۳                 فنی مهندسی مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی

۱۲۴                 علوم انسانی   تاریخ -تاریخ اسلام

۱۲۵                 علوم انسانی   تاریخ تاریخ قبل از اسلام

۱۲۶                 علوم انسانی   تاریخ تاریخ بعد از اسلام

۱۲۷                 علوم انسانی   الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲۸                 علوم انسانی   الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی

۱۲۹                 علوم انسانی   فیزیولوژی ورزشی-عصبی-عضلانی                                    

۱۳۰                  علوم انسانی   فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق و تنفس                                        

۱۳۱                  علوم انسانی   حقوق خصوصی

۱۳۲                 علوم پایه        زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی

۱۳۳                 علوم پایه        زمین شناسی- زمین شناسی پترولوژی

۱۳۴                 کشاورزی        علوم‌وصنایع‌غذاییشیمی‌مواد‌غذایی

۱۳۵                 هنر      معماری