تصویب پایان نامه دانشجویان ارشد ودکتری فقط ازطریق سامانه پژوهشیار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، و دکتری در راستای چابک سازی و کاهش مراجعه حضوری دانشجویان، در انتخاب استاد راهنما، تصویب پروپوزال و داوری نهایی پایان نامه ، امکان استفاده از سامانه پژوهشیار به آدرس http://ris.iau.ir فراهم گردیده است. لذا از این پس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  باید با مراجعه به سامانه فوق و ثبت نام درآن، نسبت به انتخاب استاد راهنما،تعیین موضوع و ضمیمه نمودن ایرانداک و سیکا (در مرحله اول) و  ارسال پروپوزال ( در مرحله دوم) اقدام نمایند.

جهت آشنایی با گردش کار پایان نامه در این سامانه و راهنمایی بیشتر به کاربرگ رساله و پایان نامه در منو فرم ها و آیین نامه ها در همین سایت مراجعه نمائید.

در صورت مواجهه با مشکلات خاص طی ثبت نام و دیگر امور سامانه در درجه اول با مدیرگروه خود و در صورت حل نشدن مشکل با داخلی های ۱۶۳ و ۲۰۱ تماس بگیرید.

گفتنی است مدیران محترم گروه واساتید راهنما از دریافت نسخه های چاپی فرم های مربوطه معذور بوده و همه موارد مربوطه از طریق کارتابل مربوط به ایشان در سامانه فوق رصد و کنترل می شود.

امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی واحد