کسب اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی

رقابت های شمشیربازی المپیاد دانشجویان جهان با درخشش دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد رشت، محمد رهبری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به همراه هم تیمی خود با درخشش در رقابتهای اسلحه سابر المپیاد دانشجویان جهان وشکست رقبای خود از جمع 64 سابریست شرکت کننده در این رقابتها توانست به جمع 4 سابریست برتر رقابتها جهانی راه یابد.

رهبری به همراه هم تیمی خود توانستند با کسب دو مدال برنز المپیاد دانشجویان جهان در چین تایپه تاریخ ساز شده و نخستین مدالهای تاریخ شمشیربازی ایران در المپیاد دانشجویان رابه نام خود ثبت کنند.