نیمه تعطیل بودن واحد در مردادماه ۹۷

با توجه به نیمه  تعطیل بودن واحد در فاصله ۳۰ تیر  الی ۳ شهریور ماه ۹۷دانشجویان محترم از هرگونه مراجعه جهت انجام امور اداری اکیدا خودداری فرمایند . لازم به ذکر است ترم تابستانی  به قوت خود باقی بوده  و با توجه  زمانبندی و برنامه اعلام شده برگزار می گردد.