مسابقه فرهنگی غدیر به مناسبت عید غدیر

  جهت شرکت در مسابقه  پاسخنامه را به  دفتر فرهنگ اسلامی یا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محلات تحویل نمایید.

سوالات و پاسخنامه و اطلاعات بیشتر در فایل پیوست موجود است:

  1. دانلود برگه اول
  2. دانلود برگه دوم
  3. دانلود برگه سوم