لینک کانال سروش دانشگاه

ابتدا پیام رسان سروش را دانلود و نصب کنید و سپس روی اینجا کلیک کنید و لینک را با آیکن سروش باز کنید

لینک کانال رسمی سروش دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش:

https://soroush-app.ir/#%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA