جلسه هم اندیشی دبیر هیئت امنا دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی  استان مرکزی و نماینده محترم  حوزه انتخابیه  دلیجان- محلات با روسای واحد های محلات ، دلیجان ، نراق و جاسب  در روز 5 مردادماه 1396 در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

در این جلسه  که باحضور آقای دکتر علیرضا نظام آبادی دبیرهیأت امنا ورییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی ، آقای دکتر علیرضا سلیمی نماینده  مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس دانشگاه آزاد اسلامی و آقایان دکتر  عابدی ، دکتری خیری ، دکتر بهشتی  و مهندس اکبری روسای واحدهای محلات ، نراق ، جاسب ودلیجان  برگزار گردید  پس از ارائه  گزارش واحدها و جناب آقای دکتر نظام آبادی ، اقای سلیمی ضمن خوش آمدگویی  و تشکر از گزارش  كامل و جامع ارائه شده، مطالبی را بیان فرمودند که اهم آنها به شرح زیر است.
?مشكلات وجود دارد ولي واقعيت اين است كه بايد در خود مجموعه دانشگاه آزاد تغيير رويكردي از چند جهت حاصل شود ،يك جهت بحث تبعيض هست كه در برخي واحد ها به توصيه برخي از  نزديكان به هيات امناء دانشگاه وجود دارد
?دانشگاه آزاد موجود مباركي است ،بنده در سفر به كشورهاي خارجي دريافتم كه دانشجو در داخل كشور و با وجود دانشگاههاي مثل آزاد مشكل امنيتي و فرهنگي كه در كشور هاي ديگر وجود دارد را نخواهد داشت
?بنده در خصوص دانشگاه آزاد جدي بوده ام و مواضع روشني داشته ام ،فضاي امروز بحث كيفيت است و روي  لجبازي نمي شود يك مجموعه را ضعيف كرد و يك مجموعه را قوي
?بنده اعتقاد دارم بايد جانانه كمك كرد و درمجلس هم دادن آن نامه قوانين كه ارسال شد بسيار كارگشاست و مشكل قانوني ندارد و دليل عدم اجرا در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري  مبهم است
?ما از كيان دانشگاه حمايت ميكنيم اما در بخش كيفيت بخشي انتقادات وارد است و نميشود مخفي كاري كرد
?در حال حاضر بحث هويت دانشگاه آزاد به معناي واقعي كلمه مطرح است وبايد دفاع كرد و زماني كه اين بحران برطرف شود همه بايد دست به دست  هم دهيم تا به مجموعه كمك شود
?برگزاري جلسه با مجمع نمايندگان در استان بي تاثير نخواهد بود ،پيشنهاد ميكنم شما پيگيري كنيد و همه آقايون را دعوت كنيد و با ارائه گزارش از وضعيت كلي دانشگاه از پتانسيل نمايندگان محترم استان بهره گيري نماييد
?اقتصاد دانشگاه را بايد جدي گرفت و بايد مسير هايي را پيدا كرد تا درآمد دانشگاه حل شود ،پيشنهاد ميكنم نشست مشتركي بين اساتيد واعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد استان به صورت داخلي با اين موضوع برگزار گردد
?از ظرفيت علوم ،تحقيقات كه مجددا در حال احياء ميباشد در دانشگاه استفاده كنيد ،در كل دنيا دانشگاهها به صورت زنجيره ايست و بسته شدن علوم ،تحقيقات خلاف حركت علمي در دنياست
سياست هاي كلي دانشگاه متاسفانه لرزان است واين آسيب زننده است و اعتماد عمومي را كم ميكند و بايد ثباتي به وجود آيد
?در استان مجلات علمي كم داريم و بايد افزايش پيدا كند و يكي از ميزانهاي جهاني وجود همين مجلات علمي است كه بايد افزايش يابد و نبايد بخل علمي نسبت به همديگر داشته باشيم