ثبت نام ورودی های ۹۷ فقط در روزهای یکشنبه لغایت پایان هفته