تاریخ ثبت نام دانشجویان ورودی 1396 به شرح ذیل اعلام می گردد.

دکتری تخصصی:  12  و 13 شهریور

کارشناسی ارشد : 14 و 15 شهریور

کارشناسی پیوسته : 25 لغایت 30  شهریور

کارشناسی ناپیوسته: 25 لغایت 30  شهریور

کاردانی پیوسته: 25 لغایت 30  شهریور

کاردانی ناپیوسته: 25 لغایت 30  شهریور

 فرم ها و مراحل لازم برای ثبت نام:

  1. مراحل  ثبت نام ورودی های جدید
  2. مراحل ومدارک ثبت نام
  3. فرم درخواست عضویت در بسیج دانشجویی
  4. فرم مشخصات ورزشی دانشجویان
  5. فرم تعهد بازدید