ثبت نام دانشجویان جدید الورود

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقیت شما را در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تبریک می گوید.شایسته است پذیرفته شدگان عزیز با توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنمای آزمون و رعایت نکات زیر اقدام به ثبت نام نمایند:

در ابتدا مدارک زیر را آماده به شرح خواسته شده اسکن و سپس به آدرس http://185.113.57.180  بخش دانشجویان جدیدالورود مراجعه و براساس مراحل مربوطه اطلاعات خواسته شده را بار گزاری نمائید

د

۲- فرم های زیر را دانلود ، پرینت و  تکمیل و در مراجعه به دانشگاه تحویل آموزش نمائید.

فرمهای ورودی های جدید (دکترا)

فرم های کارشناسی ارشد

فرم های کاردانی و کارشناسی

فرم های کاردانی پیوسته

فرم های کاردانی ناپیوسته

توجه : با توجه به تعطیلی واحد دانشگاهی  در روزهای  شنبه ،جهت انجام مراحل ثبت نام ،از یکشنبه به بعد مراجعه نمائید