قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مبنی بر تعطیلی مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ لغایت ۹۶/۰۵/۲۷ ،به اطلاع میرساند ضمن برقراری ترم تابستان در واحد کلیه حوزه های دانشگاه (به غیر از دفتر اساتید)در این ایام تعطیل می باشد.لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن این موضوع کلیه امور اداری . آموزشی خود را در ایام فوق قبل از تعطیلی مذکور پی گیری نموده و از مراجعه جهت این امور خودداری فرمایند.ضمنا در صورت نیاز به غذای سلف سرویس با مراجعه به سایت دانشگاه آن را به صورت هفتگی حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۵/۱۲ رزرو نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات