برگزیده شدن دکتر بهرام عابدی ریاست محترم واحد به عنوان پژوهشگر برتر سال ۹۷ استان مرکزی

عنوان خبر : کسب رتبه برتر دکتر بهرام عابدی در دانشگاه های استان مرکزی

در جشنواره تجلیل  از پژوهشگران برتر استان مرکزی  که همزمان با هفته پژوهش وفناوری سال ۹۷ برگزار گردید  فعالیت پژوهشی اساتید  کلیه دانشگاه های فعال استان مرکزی  شامل دانشگاه های دولتی ، آزاد اسلامی ، پیام نور ، علمی کاربردی و دانشگاههای غیر انتفاعی  در حوزه های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی مهندسی ، هنر ، کشاورزی و پزشکی مورد بررسی و ارزیابی  قرار گرفت و ۶۳ پژوهشگر برتر معرفی گردیدند که در این میان آقای دکتر بهرام عابدی دانشیار گروه تربیت بدنی واحد  محلات موفق به کسب رتبه پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی در سال ۹۷ گردیدند ضمن تبریک به ایشان ،جامعه دانشگاه آزاد اسلامی بویژه واحد محلات ، ارزوی توفیق و سربلندی ایشان را در کلیه امور آموزشی و علمی داریم.