برگزاری آزمون جامع دکترا در دیماه ۹۷

به اطلاع   دانشجویان مقطع  دکتری که به مرحله آزمون جامع  رسیده اند می رساند آزمون جامع طی تاریخ های  ۱۲ و ۱۳ دیماه برگزار می شود . دانشجویان گرامی جهت اطلاعات  بیشتر  با آقای براتی ( شماره ۰۸۶۴۳۲۵۷۵۷۱-۷۴) داخلی ۱۳۱ تماس حاصل نمائید